A man’s got to know his limitations [Dirty Harry]. En dus is deze pagina zojuist tot nader order ontdaan van plaatjes. Het probleem bij het gros der websites is dat vorm in plaats van inhoud prevaleert. Vorm is essentieel, maar zodra creativiteit beperkt wordt door (onlogische) regels, waardoor men geneigd is alle inventiviteit en energie te gebruiken om deze regels te omzeilen, dan sneeuwt de inhoud zeker onder. Welaan, voorwaarts met dit verhaal! Het benieuwt mij ondertussen of Mijnheer Lijstje in zijn grenzeloze creativiteit al stappen ondernomen heeft zich uit te klauwen der anonimiteit te ontworstelen, en zijn eigen bestaan wereldkundig te maken. Ik zal eens voorzichtig informeren.

Comments are closed.