Voetgangers die in een voor hen onbekende omgeving de route naar hun bestemming proberen te vinden, vertonen vaak één of meer van de volgende gedragingen:

  • ze hebben de neiging hun gedrag te veranderen bij het naderen van een keuzepunt in de route
  • informatie die niet is aangebracht op een keuzepunt en informatie die niet loodrecht op de looprichting hangt merken ze niet op
  • ze kunnen informatie voor meer dan één keuzepunt niet onthouden
  • ze blijven lopen en maken daardoor fouten
  • ze beschouwen bewegwijzeringsinformatie alleen relevant, indien de boodschap overeenstemt met hun verwachtingen

Alstublieft. Doe hier Uw voordeel mee!

Comments are closed.