Ondergetekende, niet gespeend van enige – om niet te zeggen bovenmatige – intelligentie, heeft vanzelfsprekend ook wel door dat hij een weinig achter de feiten aanhuppelt. Waar was hij, terwijl de oorspronkelijke geesten jaren terug hun ziel en zaligheid aan de wereld blootlegden? Waarom is hij er nu, terwijl de gehele wereld als reactie daarop hetzelfde retourneert? Welnu, mijn vriend, ik had beters te doen.

Ofschoon een generatie schrijvers reeds een virtuele dood is gestorven, is het nooit te laat Uw eigen stem te laten klinken. Ooit zal ik, vanuit cultuur-historisch oogpunt en interesse, trachten een en ander in kaart te brengen, nu volsta ik met de mededeling dat ik geloof in een komen en gaan van interessante geesten. Wij spreken hier niet van een eenmalige hype, dit is een eb-en-vloed beweging, een ademhaling, ja zelfs een sinusoïde op een positieve trendlijn.

Momenteel bekijk ik niet al te veel blogs. Het besef dat het aantal explosief groeit is voldoende. Waar echter is het kaf? Waar het koren? Op mijn dooie akkertje (dat uiteraard vol koren staat) zal ik mijn weg vinden. U hoort er nog van.

  1. Liesan zegt op 8 maart 2012:

    Op een akker staat altijd koren, inclusief het kaf.

Voeg een reactie toe

N.B. Het e-mailadres wordt nooit gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *