Wij zijn allen gemanipuleerd. De ongelukjes daargelaten is eenieder op zeker moment welbewust verwekt. En ook al is dat laatste misschien niet helemaal het geval geweest, dan nog bent U genetisch gezien wie U bent doordat Uw vader Uw vader is en Uw moeder Uw moeder. Zij hebben ooit voor God gespeeld.

Wat nu als een kundig wetenschapper vóór Uw geboorte ook nog wat had geknutseld aan Uw genetische code? Als hij U, mocht hij daartoe in staat zijn geweest, een paar IQ-puntjes extra had gegeven? Of groene ogen? Of meer tiet?

Had U zich dan ‘minder echt’ gevoeld? Vermoedelijk niet. Sterker nog, als hij dat niet had gedaan dan was U iemand anders geweest. Dan bestond U dus niet. Wat ik maar wil zeggen is dat de grens tussen natuurlijk en gemanipuleerd niet zo scherp is als ze lijkt.

Stelt U zich eens voor dat er niet één zo’n kundig wetenschapper zou zijn, maar een heleboel. Die er met z’n allen voor zorgden dat er geen ziektes meer worden geërfd. Een aanlokkelijk idee, nietwaar? En als ze dan toch bezig zijn, waarom niet meteen de ongure types bijgeschaafd?

Aan genetische manipulatie op zich is niks engs. Veel interessanter is het om te weten waarom vrijwel iedereen denkt dat zo’n heerlijke, nieuwe wereld inferieur is aan de onze.

 1. ijsbrand zegt op 23 januari 2006:

  Alleen al dat u het begrip genetische manipulatie gebruikt, inplaats van genetische modificatie, sluit u van het debat uit, in sommige kringen.

  Maar goed, waarom is er angst? Door het eeuwige idee dat alles wat uitgevonden wordt, ook door criminele breinen misbruikt zal worden, lijkt me.

  Door betere screening worden er minder blinde kinderen geboren, waardoor er minder mensen braille aanleren. Dat maakt het steeds minder interessant om boeken naar braille om te zetten. Behoorlijk irritant voor een intelligente blinde, die nu steeds vaker gedwongen is naar voorgelezen boeken te luisteren.

  Is dit vooruitgang? Achteruitgang? Een luxeprobleem?

  Welke luxeproblemen zijn er nog meer te verwachten als er minder kinderen met geboortedefecten geboren worden?

 2. KatYo zegt op 23 januari 2006:

  Zomaar wat gedachten die in me opkomen:

  Hoe meer iedereen op elkaar gaat lijken, hoe minder er is om van elkaar te leren.

  De grens van wat toelaatbaar is om tot perfectie over te gaan, is een hele rekbare. Want de definitie van perfect zal steeds worden bijgesteld. En wie beslist het?

  In China alleen al worden meisjes voor minder aangezien omdat iemand dat ooit bedacht heeft..

  Perfectie bestaat niet.

 3. Willem zegt op 24 januari 2006:

  Zie ook: Gattaca (film).

 4. mIKe zegt op 24 januari 2006:

  > (..) in sommige kringen.

  U doelt zonder twijfel op de kringen der mierenneukers, heer ijsbrand. Hoe dan ook, in mijn eerste zin kon ik moeilijk spreken van modificatie. Uit oogpunt van consistentie en esthetiek heb ik dat in het vervolg ook maar gelaten.

  Bij de onverwachte nadelen die U laat zien, wanneer men geboortedefecten tracht te voorkomen, stond ik eerlijk gezegd nog niet eens stil. En U heeft gelijk: het is onmogelijk om genetische missers volledig uit te roeien, en vaak werkt dit streven zelfs averechts voor de mensen die er wèl mee behept zijn.

  Het gevaarlijke van dit onderwerp zit ‘m natuurlijk vooral in het ‘bijschaven van ongure types’. Of breder nog, in het in de juiste richting sturen van de mensheid door het inzetten van genetische manipulatie, of modificatie zo U wilt.

  Zo dit al technisch mogelijk is dan kan men zich voorstellen dat iedereen prenataal wordt ‘bijgeschaafd’ (een praktische onmogelijkheid) òf dat men een selecte groep supermensen kweekt, die vervolgens à la Plato’s Politeia sturing geeft aan de rest. Hoe absurd of ver van ons bed dit alles ook moge klinken, dergelijke proefballonnetjes worden geregeld her en der opgelaten.

  Meestal worden die ballonnetjes bij voorbaat doorgeprikt door (onderzoek naar) genetische manipulatie (van de menselijke soort) min of meer te verbieden. Of door de discussie te mijden. Maar ooit, met het voortschrijden der techniek, zal men toch meer inhoudelijk op de zaak in moeten gaan.

  > En wie beslist het?

  Dat is inderdaad een cruciale vraag, KatYo. Ik heb er geen antwoord op. Gek genoeg zou ik er weinig vertrouwen in hebben als de gewenste kenmerken van de te kweken supermens democratisch bepaald zouden worden. Maar wie stelt de commissie van wijzen samen die het dan wel zou moeten doen?

 5. maarten zegt op 24 januari 2006:

  Heeft u soms de column van Marjoleine de Vos gisteren in het NRC gelezen? Die ging over hetzelfde onderwerp.

  Waarom iedereen denkt dat de heerlijke nieuwe wereld inferieur is aan de onze?

  Negatieve ervaringen in het verleden. Misschien gooi ik de discussie op slot door het woord Ubermensch te laten vallen, maar het lijkt er wel op: betere mensen willen maken. Dystopias als Brave New World hebben ook hun steentje bijgedragen.

  Daarnaast vraag ik: is iemand die blind is per se minder gelukkig dan een ziende?

 6. mIKe zegt op 24 januari 2006:

  > Heeft u soms de column van Marjoleine de Vos gisteren in het NRC gelezen?

  Nee, die heb ik niet gelezen. Doordeweeks zie ik zelfs geen (papieren) krant, omdat mij daar de tijd voor ontbreekt. Puur toeval dus. Ik geef echter grif toe dat dit onderwerp verre van origineel is (maar daarom niet minder boeiend).

  > (..) maar het lijkt er wel op: betere mensen willen maken.

  Het lijkt er niet alleen op, het is het ook. En dat is ook eigenlijk het punt: het genetisch bijschaven als uitvloeisel van cultureel beschaven. In minder expliciete vorm is men toch altijd al bezig om betere mensen te maken?

 7. maarten zegt op 24 januari 2006:

  > het genetisch bijschaven als uitvloeisel van cultureel beschaven.

  Hmm. Een beetje gelijk heeft u, als u het zo brengt. Maar cultureel beschaven is toch wel van een andere orde; daar kiest een mens toch grotendeels zelf voor. Als ik tegen u zeg dat u de werken van Rembrandt moet gaan zien, omdat ze u een beter mens maken, dan kunt u zelf de keuze maken of u ze gaat bekijken, en wat u er vervolgens mee doet.

  (Ondanks dat u natuurlijk gemanipuleerd wordt door de stortvloed reclame over 400 jaar Rembrandt.)

  Maar cultureel beschaven lijkt in ieder geval nog enige vrijheid toe te laten, die bij genetisch bijschaven helemaal ontbreekt

 8. mIKe zegt op 24 januari 2006:

  > Maar cultureel beschaven lijkt in ieder geval nog enige vrijheid toe te laten, die bij genetisch bijschaven helemaal ontbreekt.

  U pleit dus voor de vrijheid om onbeschaafd te doen? Het goede van onze wereld bestaat uit de mogelijkheid om het slechte te doen?

  De gevaarlijke denker zou wellicht zeggen dat dat nu juist het probleem is. Het cultureel beschaven is mislukt, het is hier inmiddels een zooitje, en er zijn drastischer maatregelen nodig om van deze wereld iets moois en lieflijks te maken.

  Overigens ben ik het niet per se met U oneens, hoor. Ik propageer hier geen rigoreuze vorm van eugenetica. Wel is het aardig om daar tenminste een antwoord op te hebben.

 9. Actiereactie zegt op 25 januari 2006:

  Tja, stelt U zich die perfect gemanipuleerde wereld voor, zonder handicaps of andere afwijkingen dan dient het volgende probleem zich al weer aan, wat te doen met die exemplaren die in het leven door bijvoorbeeld ongeval alsnog ons confronteren met.
  Wanneer men dan toch al iets genetisch zou willen manipuleren dan graag te beginnen met het acceptatievermogen.

 10. bjorn zegt op 25 januari 2006:

  Als “we” inderdaad niet eerst de manipulatie/modificatie van Antiereactie doorvoeren, bestaat het gevaar dat we naast een lebensborn-programma ook “aktion T4” heropstarten.
  En dan worden we allemaal kikkers in een kookpot, elk stapje verder is nèt aanvaardbaar.

 11. Verbal Jam zegt op 25 januari 2006:

  In een dergelijke geperfectioneerde wereld wordt het na verloop van tijd ongetwijfeld weer hip om in een rolstoel te zitten.

 12. maarten zegt op 25 januari 2006:

  >U pleit dus voor de vrijheid om onbeschaafd te doen? Het goede van onze wereld bestaat uit de mogelijkheid om het slechte te doen?

  En dan komen we weer terug op waar Katyo ook al op wees: er is geen collectieve omschrijving van wat goed en slecht is.

 13. peter zegt op 8 februari 2006:

  Leuk en aardig maar daardoor neemt wel de genetische diversiteit af, en da’s eigenlijk erg belangrijk voor evolutie.

 14. gerben zegt op 15 februari 2006:

  Niet dat we zeker weten dat we belang hebben bij de evolutie. zolang goed en slecht niet gescheiden kunnen worden kun je natuurlijk over eigenlijk niets iets zinnigs zeggen. daarom hebben mensen maar gezegd dat er dingen als de trias politica ingevoerd moesten worden. als dat betekent dat we stapje voor stapje steeds – voor huidige begrippen – radicaler gaan denken en handelen en omspringen met dingen als genetische modificatie, zullen we daar ook stapje voor stapje aan wennen. het zal voor de massa normaal blijven. zodra dat niet meer het geval is past het normen en waarden systeem van de wet zich vanzelf weer aan aan dat van het volk. uiteindelijk bestaat er, ook al realiseren mensen zich dat vaak niet, en maken ze er ook geen gebruik van, alleen maar de macht van het volk, die zal op de lange termijn bepalen wat goed en wat slecht is. dat die dingen veranderen is iets wat iedere toevallig passerende mol je kan vertellen.

Voeg een reactie toe

N.B. Het e-mailadres wordt nooit gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *