Als ik U, waarde lezer, een verhaal vertel over een bevallige vrouw dan vertel ik die vrouw niks over ons. Zij is onwetend van de wereld buiten het verhaal. Ik speel een beetje voor God, zogezegd, maar ook U kijkt op haar neer. Uiteraard kan ik U niet álles over die dame vertellen omdat mijn beeld van haar nimmer volledig naar tekst getransponeerd kan worden. Ik durf zelfs te stellen dat niemand iemand in woorden vangen kan. U bent derhalve deels onwetend van de wereld binnen het verhaal.

Uw luistervaardigheid vult echter in wat ik niet zeg, en zelfs, zo is mijn vermoeden, wat ik niet van haar weet. Onderstaande figuur verduidelijkt deze these, naar ik hoop.

Gebied 1 representeert datgene wat ik U over haar vertel wat tevens ontegenzeggelijk waar is (haar kleur haar, bijvoorbeeld). Gebied 2 is mijn onjuiste perceptie van haar werkelijke ik die ik met U deel (haar immer zonnige humeur). Gebied 3 is onuitsprekelijk waar. En gebied 4 is Uw juiste kijk op de zaak. En dát vind ik fascinerend.

Zo U dat laatste namelijk onder woorden kunt brengen heb ik een valide reden om uit de school te klappen: ik leer haar daar immers beter door kennen. U laat mij kanten zien die zij mij zelf nooit had kunnen laten zien. Het is daarom dat een schrijver schrijven moet, en het is dát wat een smeuïg verhaal onderscheidt van achterklap.

Edoch, intuïtief klopt er iets niet. Maar wat? Zo U er een speld tussen kunt krijgen ben ik U zeer erkentelijk, temeer daar dat mijn tot op heden onbevlekt blazoen rechtvaardigt. Zo niet, dan weet ik eerlijk gezegd niet wat mij nog tegenhoudt om alle remmen los te gooien.

 1. CasaSpider zegt op 7 januari 2007:

  Zolang je het hebt over een Apple of Windows XP dan klopt je model aardig… ;-)

 2. maarten zegt op 7 januari 2007:

  Wat er niet aan klopt is dat wij alle informatie over de bevallige vrouw van u ontvangen. Zonder u hadden wij niet van haar bestaan afgeweten. Wij kennen haar slechts door uw ‘filter’. Tenzij wij haar telefoonnummer krijgen, natuurlijk.

  Ik zou het volgende ven-diagram voorstaan:

 3. maarten zegt op 7 januari 2007:

  Ja hee! Uw preview functie accepteert wel plaatjes, maar uiteindelijk is dat plaatje niet zichtbaar. Ik bedoelde dit plaatje: http://www.filmvanalledag.nl/images/vendiagram.gif

 4. AnamCara zegt op 7 januari 2007:

  Mijn beelden, waarde Mike, laten zich niet vangen in een wiskundige omgeving. Voor je het weet, drijven er in de doorsneden 1, 2 en 4 een hoop elementen-koppels rond die alles in de war sturen. In mijn geval mag je ze arceren. Wat niet betekent dat ik geen interesse heb voor doorsnede 3. Boeiend voer voor een volgend stukje?

 5. O. zegt op 7 januari 2007:

  Eerlijk gezegd begrijp ik zowel van uw tekstje als van uw tekening geen ene flikker, maar desalniettemin kan ik geen enkele reden bedenken waarom u ÜBERHAUPT niet alle remmen los zou gooien.

 6. Sas zegt op 7 januari 2007:

  Privacy is een remmende reden. Hoop ik.

 7. jnnk zegt op 8 januari 2007:

  Zelfs gebied 1 bestaat niet. Het is niet zo dat ik denk dat u kleurenblind bent, maar een kleur haar kan op zoveel verschillende manieren beschreven worden, dat de bevallige vrouw in mijn beleving een andere kleur haar heeft dan in uw beleving, zelfs al noemen we het allebei bruin.

  Dan is er nog het feit dat ik ineens onderdeel ben van een deelverzameling: uw lezers. Daar heb ik geen probleem mee, wij vinden u vermoedelijk allen leuk, maar dat betekent niet dat wij u allemaal op dezelfde manier leuk vinden. Wat weer betekent dat u tegengestelde berichten uit dezelfde deelverzameling kunt ontvangen – bijvoorbeeld over de interpretatie van haar altijd zonnige humeur, maar ook over haar kleur haar – waardoor deze deelverzameling niet echt bestaat.

  Ook denk ik dat de lezer zich zou kunnen gaan bemoeien met deelverzameling 3, omdat een lezer van mikzlog nu eenmaal áltijd tussen de regels door pleegt te lezen. Denk ik. Dus ook al is over gebied 3 niets te zeggen, zo gauw u uit de school klapt, wordt ook het onuitsprekelijke aangeraakt. En natuurlijk het uitsprekelijke, dat wat u in 4 plaatst. Het beeld van de lezer over de bevallige vrouw.

  En hoewel alles via u tot ons komt, denk ik inderdaad dat wij wel eens iets zouden kunnen zeggen waar u op zijn minst de wenkbrauwen van zult fronsen, maar u zult ook dan uiteindelijk concluderen dat u dat al lang wist. U moest er alleen even op gewezen worden, want inmiddels was u vergeten dat u dat zelf al had opgeschreven. Wellicht tussen de regels.

 8. mIKe zegt op 8 januari 2007:

  @CasaSpider: Zó innig is de band met mijn laptop nou ook weer niet.

  @maarten: Inderdaad zou U haar leren kennen door mijn ‘filter’, maar Uw beeld zal zich, zo denk ik, daartoe niet beperken. U kent mij immers (en dus óók mijn ‘filter’), een beetje dan, en op die manier kunt U waarschijnlijk tóch een gerichte gooi doen naar het ongefilterde beeld.

  @Anamcara: Aha, het onbenoembare benoemen! :-)

  @O.: U bekent eerst dat U me nú al niet meer kunt bijhouden, en verzoekt dan om nóg harder te gaan? U bent en blijft een wonderlijke kerel, heer O.

  @Sas: Da’s een goeie, en tevens de reden waarom ik het tot op heden niet kies vond om iemand over de tong te laten gaan. Zulks kán echter met de beste intenties, zo ik heb willen laten zien.

  @jnnk: Gebied 1 zal vermoedelijk klein zijn, maar er zijn natuurlijk wel zaken die domweg zijn zoals ze zijn (is het niet haarkleur, dan wel lichaamslengte of leeftijd). Ik zie wel in dat de ene lezer de andere niet is, zodat gebied 4 zich telkens ergens anders bevindt. Maar is dat niet juist des te beter (leerzamer)?

  Uw reactie doet mij overigens aan iets denken wat ik afgelopen weekend las. Ik ben benieuwd wat U daar dan wel niet van vindt: “Beter dan een vriendschap tussen twee personen”, zo werd er gesteld, “is een vriendschap tussen drie personen.” Waarom? Omdat persoon A kanten van vriend B leert kennen (middels vriend C), die anders voor hem verborgen waren gebleven. C weet B immers te stimuleren zoals A dat niet kan (en omgekeerd natuurlijk).

  Doch misschien dwaal ik hier teveel af.

  Feitelijk geeft U aan dat de lezer hooguit als spiegel fungeert, en laat zien wat de schrijver al wist (ofwel: gebied 4 bestaat niet), maar dan nog, mocht dat zo zijn, hetgeen ik betwijfel .. heeft niet iedereen zo af en toe een spiegel nodig?

 9. Willem zegt op 8 januari 2007:

  Bestaat gebied 3, en analoog daaraan: gebied 4, niet uit het gedeelte van het beeld van de Bevallige Vrouw waar zowel U als Zij het over eens zijn; net als U en Ik het eens zijn over het deel van het beeld van de Bevallige Vrouw dat door 2 wordt voorgesteld?

  Met andere woorden, is het gebied De Bevallige Vrouw de absolute, doch misschien onkenbare, waarheid over de vrouw, of is het slechts haar beeld over haarzelf?

 10. mIKe zegt op 8 januari 2007:

  @Willem: Dat is een zeer terechte vraag. Ik had de absolute, doch misschien onkenbare, waarheid over de vrouw in gedachten toen ik dit stukje schreef.

 11. pom zegt op 8 januari 2007:

  (Maar) hoe gaat u onderscheid maken tussen met name gebied 4 en het gedeelte van des lezers beeld dat helemaal niet met de bevallige vrouw samenvalt?

 12. mIKe zegt op 9 januari 2007:

  @pom: Tja, de grens is fuzzy. Ik denk dat Uw beeld elementen zal bevatten waarvan ik zeker weet dat ze niet kloppen. Bij andere elementen zal ik twijfelen (het vage gebied), en bij weer andere zal ik denken: “Verdomd!”

  Zo het vage gebied even groot is als Uw beeld, dan heeft het inderdaad geen zin om uit welke school dan ook te klappen.

 13. jnnk zegt op 10 januari 2007:

  Of een vriendschap tussen drie personen beter is, dat weet ik niet, maar het is wel waar dat je (A) dingen over B en C te weten komt die je anders niet wist. Dan moeten alle participanten wel over elkaar vertellen, al dan niet schaamteloos. Maar om daar meteen het predicaat ‘beter’ aan te hangen, ik weet het niet. (Verschil in samenstelling van de drieëenheid kan ook nog een rol spelen, uiteraard.)

  Een spiegel heeft iedereen nodig ja, zo nu en dan. De waarheid heeft immers niemand zonder meer in pacht.

 14. *--* zegt op 18 januari 2007:

  Edoch, U zuigt. Aan mijn reet.

Voeg een reactie toe

N.B. Het e-mailadres wordt nooit gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *