Een van de ongeschreven wetten in weblogland luidt: reageer gericht op een stukje, en sla geen onnodige zijpaden in. Dit laatste ook wel bekend als off-topic reageren. Over ongeschreven wetten wil ik het volgende kwijt: een ongeschreven wet is geen wet. Echter, nu ik deze wet zojuist heb opgeschreven spreken wij niet meer van een ongeschreven wet, en heeft zij welzeker aan geldigheid gewonnen.

Enigszins met verwondering bezag ik wat kleine strubbelingen in de commentaren, juist over dit onderwerp. Ook de reactie op lucide geeft te denken: ofschoon deze een reeks zeer scherpe opmerkingen bevat, die ik zeker niet gemist had willen hebben, herbergt zij ook een fragment dat niet geheel ter zake doet.

Ik voel het dan ook als mijn plicht om de heer Lijstje enigszins te kietelen, en hem aan te sporen al te grote dwalingen te laten, en ze niet in de reacties te plaatsen doch op de plek waar ze thuis horen: in zijn eigen log! (…) Wat hoor ik nu? Die heeft U nog niet? Dan wordt het tijd dat U dit als de bliksem regelt. Schaamt U zich! Om de wereld te onthouden waar ze behoefte aan heeft, en slechts te leven in de marge van mikzlog.

Ik had dit hele stukje ook wel in een commentaar kunnen proppen, maar had mijzelf daarmee eveneens schuldig gemaakt aan off-topic reageren. Vandaar dat ik het maar gewoon plaats, zodat U weer on-topic kunt reageren op dit heikele onderwerp.

 1. Mijnheer Lijstje zegt op 14 oktober 2002:

  Beste mIKe,

  Ik ben U zeer erkentelijk dat u mij op de hoogte stelt van deze ongeschreven wet! Ik kende haar niet, en heb er ook niets over kunnen vinden op uw website. Ik ben blij dat u mij behoedt voor nog grotere dwalingen. U neemt mij tegen mijzelf in bescherming en dat is goed.

  Wel ben ik benieuwd naar de grenzen. Wat is wel en wat is niet off-topic? U kent het wel uit films waarin de rechter tegen de advocaat zegt: “komt u toch ter zake”. De advocaat zegt dat: “Ja maar rechter, dat ik dit vertel heeft een _reden_.” Zo is het hier ook. Ik moest bepaalde dingen (die dingen die waarschijnlijk volgens U off-topic zijn) vertellen, en dat had een reden. Een verborgen reden. Schrijftechnisch. U moet me geloven.

  Met het hart in de keel druk ik op de POST-knop. Waarschijnlijk is ook deze reactie te off-topic. Ik refereer immers naar een vorig stukje.

  Ik vraag dus aan U, hebt u heldere grenzen, of is het meer gevoelsmatig?

 2. mIKe zegt op 15 oktober 2002:

  Mijnheer Lijstje,

  dank voor Uw begrip. Misschien beseft U het niet, maar ook ik werd gekweld door enige momenten van acute twijfel alvorens ik het stukje ‘off-topic’ durfde plaatsen. Niet zozeer het onderwerp zelf bracht mij die onrust, alswel het feit dat ik Mijnheer Lijstje mogelijk hard tegen de haren in zou strijken. Maar gezegd moest het toch worden. Ik weet dan wel dat Mijnheer Lijstje vanuit een naïef enthousiasme, of enthousiaste naïviteit, een enkele keer kan doorslaan, een ander zou zich echter kunnen vergissen, en denken dat de heer Lijstje alle aandacht voor zichzelf op wil eisen, en andere reactie-schrijvers bij voorbaat de wind uit de zeilen wil nemen.

  Nu ja, waar ligt dan de grens? Misschien moeten wij die aftasten, in plaats van definiëren. Misschien moeten wij hem hard stellen (een vast aantal woorden, waarbij U zich in ongelukkige bochten moet wringen om Uw reactie te geven). Ik ben er nog niet uit, maar ben blij dat het bespreekbaar is.

  Overigens valt de manier waarop wij nu communiceren zonder twijfel ook buiten het protocol. Ik mag het beleefde echter wel. Nadeel is helaas dat een ander (ja, Mijnheer Lijstje, ik vermoed werkelijk dat er ook nog andere lezers zijn) zich geintimideerd voelt, waarbij hem of haar de moed tot reageren al direkt in de schoenen zinkt.

  En dat moet gezegd worden, off- of on-topic, reageren dat doet U! In prachtige volzinnen. Waarvoor dank. Naar de verborgen reden zoek ik nog.

 3. Mijnheer Lijstje zegt op 15 oktober 2002:

  mIKe, ik zal waarschijnlijk nu naar de andere kant doorslaan en wel erg kort door de bocht schrijven, maar dat moet dan maar. Ik heb gezegd.

 4. Actiereactie zegt op 15 oktober 2002:

  Niet dat het ter zake doet maar de reactie van Mijnheer Lijstje bij Lucide vond ik zelf een mooie aanvulling welke beslist niet uw eigen schrijven tenietdeed.
  Ik heb wel eens kortere reacties gelezen met minder toevoegende waarde.
  Er zijn mensen welke reageren om het reageren, deze kom ik ook niet zelden bij u tegen, wellicht is die ongeschreven wet eerder nog op hen van toepassing.
  Een ongeschreven wet is geen regel, en uiteindelijk zal de laatste categorie ook vrij gevoelloos staan tegenover beide mocht ik vermoeden.
  In de hoop on-topic te zijn gebleven :-)

 5. Puck zegt op 15 oktober 2002:

  line-height:1.5
  Mag ik even bijzonder offtopic opmerken dat goede vriend AR die extra ruimte tussen de regels zeer efficiënt weet te gebruiken..?
  Helaas: de goede verstaander is zelden dezelfde als degene van wie verstaan wordt gewenst. Maar dat zei AR in wezen ook al.

 6. Mijnheer Lijstje zegt op 16 oktober 2002:

  mIKe!!! Leest U dat??? U moet wel zeer blij met deze bovenstaande reacties zijn. Ze zijn immers zeeer on-topic??? Evenals mijn reactie!!

 7. mIKe zegt op 16 oktober 2002:

  Hoofd in de schoot en handdoek in de ring. Alles is mij duidelijk. Vanaf heden doe ik niet meer aan off- en on-topic. Het is kleingeestig. Ik raad U aan hetzelfde te doen. Beschaamd Mijnheer Lijstje gebruikt te hebben voor dit onderwerp vraag ik hem vergiffenis.

  Mijnheer Actiereactie, bedankt voor de Groningse nuchterheid die de schellen van mijn ogen deed vallen. U heeft het grootste gelijk: het is de kwaliteit waar het om draait en niet de kwantiteit. Eén reactie van Mijnheer Lijstje is mij meer waard dan honderd andere (die van U dan natuurlijk weer uitgezonderd, en misschien zo nog een paar).

 8. Mijnheer Lijstje zegt op 16 oktober 2002:

  mIKe, ik ben grootmoedig genoeg om U instant vergiffenis te schenken, in de wetenschap dat u door zult gaan met uw mikzloggers, mij een reden verschaffend weer eens even in te bellen en te kijken of er al weer een nieuwe Actie, dan wel Reactie is binnengekomen. U hebt een leermoment gehad en dat is goed. U zult mij er NIET meer over horen, ik zal er NIET naar refereren ook al vraagt de situatie er soms misschien om. Nee, ik zal grootmoedigheid betrachten. En voorzichtig zal ik af en toe weer eens een zijdelingse opmerking maken, de specerijen van de reactie, zeg maar, voorzichtig, om U te laten wennen.

 9. Mijnheer Lijstje zegt op 17 oktober 2002:

  off topic
  dat weet ik
  is not done
  maar ik kon
  ’t niet laten
  te blaten
  nu stop ik
  on topic

Voeg een reactie toe

N.B. Het e-mailadres wordt nooit gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *