Ideeën roesten vast, daar zijn het nou eenmaal ideeën voor. Men kan dan ook stellen dat ieder mens in feite conservatief is, daar hij volgaarne zijn eigen wereldbeeld in stand houdt. Niettemin evolueren Uw denkbeelden. U denkt eens dit, dan weer dat, maar op de lange termijn overleven alleen de meest hardnekkige gedachten. Er vindt een natuurlijke selectie plaats waarbij slechts de sterksten het halen. De rest wordt door omstandigheden, hetzij keiharde logica, hetzij net een tikje gezondere gedachten, om zeep geholpen.

Voordat het ene denkbeeld is verdrongen door het andere is er vaak heel wat weerstand aan vooraf en tijd overheen gegaan. Zien we het grootser, beschouwen we de mensheid als geheel in het bezit van een collectief geweten, dan kan men die evolutietijd nog eens met een flinke factor vermenigvuldigen. Voordat een nieuw idee schering en inslag is, is hij niet zelden reeds achterhaald. De halfwaardetijd van veel dubieuze ideeën is vaak groter dan de duur van een mensenleven.

Derhalve zal ik waarschijnlijk het genoegen niet mogen smaken om de wijsheid, die ik zo U weet in pacht heb, tijdens mijn leven ook bij anderen te zien gloriëren. Naar mij wordt immers door veel te weinig mensen geluisterd. Doch U is er tenminste, hoop blijf ik houden.

Ik mag echter wel uitkijken niet per ongeluk onder een tram te geraken. Het zou, naast de troep die het geeft, zeker ook evolutionair gezien een kleine ramp zijn.

  1. CasaSpider zegt op 10 oktober 2003:

    Uitkijken bij het oversteken dan maar…

  2. mIKe zegt op 13 oktober 2003:

    U kent wellicht de volgende wetmatigheid: als U op tijd bent is de trein te laat, en als U te laat bent rijdt de trein op tijd. Met name deze laatste variant overkomt mij niet zelden, zodat U mij zo af en toe in vliegende vaart richting het spoor van Den Haag CS zou kunnen zien bewegen.

    Nu weet ik niet of U, Casa, bekend bent met de situatie aldaar, doch de trambanen die vóór het station liggen .. nu ja, zij maken het de suïcidaal ingestelde wel heel erg makkelijk, en de mens met haast wel heel erg moeilijk.

    Ik zal echter blijven uitkijken, dank U.

Voeg een reactie toe

N.B. Het e-mailadres wordt nooit gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *